En av de bästa på marknaden

Mobilnummer 0730982421

Varje organisation behöver behandla data.
Vi älskar data och har jobbat med att bygga datahanteringssystem ända sedan 1999.
Vi utför arbetet med hjälp av FileMaker som kan göra det mycket lättare och billigare för din organisation att hantera och processera data.

Databehandling och IT-system

Beräkningar

Beräkningar av enkla tal till avancerad matematik. Kan även samla, extrahera, visualusera data av excel-filer så du kan lättare organisera komplex data.

Texthantering

Kan användas till systematisk ord-och texthantering.Inmatad data kan sedan användas för behandling tillsammans med annan typ av data för att bygga datablad.

Bild-och ljudhantering

Lägg till och lagra bild och ljud som data. Ljud och bild kan även spelas in direkt i databasen med t.ex. hjälp av mobilkameran.

Statistik

Sortera både siffror och text till diagram och andra visuella verktyg så du kan enkelt genomskåda och presentera statistik.

Dataprocesser- och förädling

Extrahera Excel, CSV, TXT data för behandling och exportera ut resultat med möjlighet till dataförädling.

Stöd- och supportverktyg

Ger informationsflöden som hanterar daglig verksamhet på ett smidigt sätt.

Tjänst-och serviceverktyg

Styrning av externa processer och nätverksaccess för dagliga tjänster.

Webbintegrering

Dynamiska formulär, enkäter, input och output av data för exempel till statistik.

Program eller system

Valet av program eller system kan vara olika beroende på användningsområden.
Här nedan är några exempel och hur kunder har velat ha produkten.
Används på PC, Mac, mobiltelefon, läsplatta eller webb.

Bara fantasin kan sätta gränser, vi utvidgar dom och går utanför ramarna!

Fördelar

Flexibilitet

Dina system och appar körs precis som du vill med dina förutsättningar. Lätt att bygga till efterhand som behovet ökar. Databasen kan lätt växa till utan komplikationer.

Rätt storlek

Investeringen är anpassade helt för din verksamhet. Det innebär att du har ett kostnadseffektivt system eller program som utför det du behöver.

Integrering

Enkel att integrera med andra befintliga verksamhetssystem som finns eller som planeras investeras in till företaget.

Estetisk

Layouter kan ändras snabbt. Även kopplingarna till databaser kan ändras enkelt utan att hela system behöver byggas om.

Kostnadseffektiv

Utvecklingen är snabb och nya funktioner kan läggas in utan att behöva olika utvecklare inom olika området.
Vilket gör att tiden för utveckling kan gå ner till en fjärdedel.